Złóż deklarację do POZ w Ośrodku Zdrowia w Pajęcznie na ul. Wiśniowej 26

 

Złóż deklarację do POZ w Ośrodku Zdrowia w Pajęcznie
na ul. Wiśniowej 26.

 

W ramach podpisanej umowy z NFZ  Ośrodek Zdrowia w Pajęcznie oferuje naszym pacjentom bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry),

opiekę pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, itp.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

Jeśli chcesz korzystać z naszych usług powinieneś dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej poprzez wypełnienie stosownych deklaracji, dostępnych w każdej z naszych rejestracji. Pomocą w prawidłowym wypełnieniu deklaracji służą pracownicy rejestracji.

1. Pobierz i wypełnij deklarację:

lekarz
 link
poz_lekarz

pielęgniarka
link
poz_pielegniarka

położna
link
poz_polożna

2. Złóż deklarację osobiście w naszej przychodni

Jako pacjent masz prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany możesz dokonać bezpośrednio w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w NFZ, ani informować swoją poprzednią placówkę.

Nasi Pacjenci poza konsultacjami w ramach POZ maja możliwość korzystania z opieki specjalistycznej lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, rehabilitacji na podstawie zawartych umów z NFZ.

Skontaktuj się z nami:

Kierownik: Ewa Bogucka-Szczykała
Pielęgniarka Koordynująca: Iwona Kolanek
Koordynator Rejestracji: Aleksandra Jędraszczyk
Rejestracja w godzinach :8.00 -18.00 pod numerem telefonu:

tel. 459 595 700

tel. (34) 311 25 85