Życzenia z okazji dnia Pracowników Służby Zdrowia

Z okazji
Dnia Pracownika Służby Zdrowia

Pragniemy Państwu złożyć wyrazy uznania i wdzięczności
za pełną poświęceń służbę na rzecz drugiego człowieka.
Dziękujemy za ogromny trud i wielkie serca, jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym,
a także za empatię, uśmiech i wyrozumiałość.
Życzymy Państwu, aby każdego dnia otaczała Was wyłącznie serdeczność i życzliwość tych, których spotykacie na swoich życiowych drogach.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja SPZOZ w Pajęcznie