Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek

Data:

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych Dyrekcja SPZOZ w Pajęcznie składa wyrazy uznania i podziękowania za Wasz trud i gotowość służenia drugiemu człowiekowi. Życzymy satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej misji, wielu zawodowych sukcesów oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Dyrektor SPZOZ w Pajęcznie
dr n. med. Agnieszka Kubot-Krawczyk

p.o. z-cy Dyrektora ds. medycznych
lek. med. Marcin Szmigiel